O nas

Kierunki badań:
Katedra zajmuje się badaniami z zakresu psychometrii oraz różnic indywidualnych. Główne kierunki badań dotyczą takich zagadnień jak nastrój, chronotyp, aprobata społeczna oraz inteligencja. Aktualnie pracownicy katedry prowadzą badania w zakresie psychometrii i diagnozy psychologicznej w obszarach związanych z aprobatą społeczną, chronopsychologią, inteligencją, nastrojem, i osobowością  (Intelligence Cognition Emotion Lab).

 

Przy Katedrze działa Laboratorium Testów Diagnostycznych (LTD)

 

Historia Katedry Diagnozy Psychologicznej i Psychometrii:

W 2010 roku powstała Pracownia Diagnozy Psychologicznej i Psychometrii, która w 2014 roku została przekształcona w Zakład. Pierwszym kierownikiem Zakładu była dr hab. Ewa Goryńska. W 2020 roku Zakład przekształcono w Katedrę. Obecnie kierownikiem Katedry jest dr hab. Konrad Jankowski.