Zespół

Pracownicy naukowo-dydaktyczni

mnew

dr hab., prof. ucz.  Marcin Zajenkowski  kierownik Katedry

dr Krzysztof Fronczyk

dr hab. Konrad Jankowski

prof. dr hab. Maria Ledzińska

dr Jerzy Wojciechowski

dr hab., prof. ucz. Maciej Stolarski

dr Dorota Kobylińska

mgr Oliwia Maciantowicz

dr Oliwia Maciantowicz

 

 

 

 

 

 

 

Doktoranci

 

jj

mgr Jan Jędrzejczyk

zdjecie-1

mgr Paweł Łowicki

zdj3asia1

mgr Joanna Witowska

mgr Wojciech Waleriańczyk

mgr Kinga Szymaniak

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr Weronika Kłakulak-Torba

mgr Dominika Pruszczak

mgr Joanna Gorgol

mgr Bożena Burzyńska-Tatjewska

mgr Zuzanna Laszczkowska

mgr Aleksandra Uściłko

 

 

 

Pracownicy Laboratorium Technik Diagnostycznych

dr hab., prof. ucz. Marcin Zajenkowski – p.o. kierownika

Maria Leniarska

Martyna Markiewicz

Anna Turek