Nasze testy

Poniżej znajdują się testy psychologiczne opracowane przez pracowników Katedry

 

 • Dundee Stress States Questionnaire (DSSQ)- polska wersja kwestionariusza do badania stanu stresu

Zajenkowski, M., Stolarski, M., Maciantowicz, O., Malesza, M., Witowska, J. (2016). Time to be smart: Uncovering a complex interplay between intelligence and time perspectives. Intelligence, 58, 1-9.
Obejrzyj: kwestionariusz DSSQ przed zadaniem; kwestionariusz DSSQ po zadaniu

 

 • SAI – subiektywnie szacowana inteligencja

Zajenkowski, M., Czarna, A.Z., Szymaniak, K., Dufner, M. (2019). What do highly narcissistic people think and feel about (their) intelligence? Journal of Personality, 1-17.
Obejrzyj: kwestionariusz SAI

 

 • SWIS – Satysfkacja z inteligencji

Zajenkowski, M., Matthews, G. (2019). Intellect and openness differentially predict affect: Perceived and objective cognitive ability contexts. Personality and Individual Differences , 137, 1-8.
Obejrzyj: kwestionariusz SWIS

 

 • Skala Ranności -polska wersja Composite Scale of Morningness (CSM)

Jankowski, K.S. (2015). Composite scale of morningness: psychometric properties, validity with munich chronotype questionnaire and age/sex differences in Poland. European Psychiatry, 30 (1), 166–171.

 

 • Polska wesja MEOS

Jankowski, K.S., Zajenkowski, M., Stolarski, M., Styła, R., Zajenkowska, A., Jedrasik-Styła, M., Linke, M. (2016). Polish Version of the Managing the Emotions of Others Scale (MEOS): Psychometric Properties and Validation. Psychological Reports, 118 (2), 532–543.

 

 • Zrewidowany Inwentarz Orientacji Socjoseksualnej (SOI-R-9)
 • Zrewidowany Inwentarz Orientacji Socjoseksualnej (SOI-R-5)

Jankowski, K.S. (2016). Charakterystyka psychometryczna polskiej wersji zrewidowanego Inwentarza Orientacji Socjoseksualnej (SOI-R). W: A. Rynkiewicz, K.S. Jankowski, W. Oniszczenko, (red.), Wybrane metody i paradygmaty badawcze w psychologii (s. 77–92). Warszawa: Scholar.

 

 • Seksualny obraz siebie wersja dla kobiet

Nowosielski, K., Jankowski, K.S., Kowalczyk, R., Kurpisz, J., Normantowicz-Zakrzewska, M., Krasowska, A. (2018). Sexual Self-Schema Scale for Women—Validation and Psychometric Properties of the Polish Version. Sexual Medicine, 6(2), 131-142.

 

 • Kwestionariusz Rytmu Dobowego (SWPAQ)

Jankowski, K.S. (2008). Wielowymiarowy kwestionariusz do pomiaru różnic indywidualnych w zakresie zegara biologicznego. W: W. Ciarkowska, W. Oniszczenko (red.), Szkice z Psychologii Różnic Indywidualnych (s. 123-135). Warszawa: Scholar.

 

 • Polska wersja reduced Morningness–Eveningness Questionnaire (rMEQ)

Jankowski, K.S. (2013). Polish version of the reduced Morningness–Eveningness Questionnaire. Biological Rhythm Research, 44(3), 427-433.

 

 • Skala Depresji (CES-D)

Jankowski, K. S. (2016). Morningness-eveningness and depressive symptoms: Test on the components level with CES-D in Polish students. Journal of Affective Disorders, 196, 47-53.

 

 • Skala Niespójności Ja (SN-JA)

Styła, R., Jankowski, K. S., Suszek, H. (2010). Skala Niespójności Ja (SN-JA). Studia Psychologiczne, 48, 31-43.

 

 • Przymiotnikowa Skala Nastroju UMACL

Goryńska, E. (2005). Przymiotnikowa Skala Nastroju UMACL Matthewsa, G., Chamberlain A. G., Jonesa, D. M. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.