Jan Jędrzejczyk

jj

mgr Jan Jędrzejczyk

Zainteresowania badawcze:

– psychologia motywacji, szczególnie samokontrola w kontekście osiągania celów (jej uwarunkowania, w tym osobowość, inteligencja i strategie metapoznawcze),

– psychoterapia (mechanizmy działania, podstawy neurobiologiczne),

– coaching (skuteczność, mechanizmy działania)

e-mail: jan.jedrzejczyk@psych.uw.edu.p