Jerzy Wojciechowski

dr Jerzy Wojciechowski

Zainteresowania naukowe:

e-mail: jerzy.wojciechowski@psych.uw.edu.pl

 

 

 

 

 

Publikacje:

Golecki, M. J., Romanowicz, M., & Wojciechowski, J. W. (2016). Nudging in Tax Law? In K. Mathis & A. Tor (Eds.), Nudging – Possibilities, Limitations and `Applications in European Law and Economics (pp. 289–313). Cham: Springer International Publishing. doi:10.1007/978-3-319-29562-6_15

Wojciechowski, J. (2014). Detection of concealed information with of the P300 potential amplitude analysis. European Polygraph,. 8(4), 167-188.

Wojciechowski, J., Stolarski, M., & Matthews, G. (2014). Emotional Intelligence and Mismatching Expressive and Verbal Messages: A Contribution to Detection of Deception. PloS one, 9(3), e92570.

Czerniawska, E., Zegardło, E., & Wojciechowski, J. (2013). Memories Evoked By Odors Stimulating The Olfactory Nerve Versus Odors Stimulating Both The Olfactory And Trigeminal Nerves: Possible Qualitative Differences? Perceptual & Motor Skills, 117(1), 248-256.

Wojciechowski, J. (2013). Czy wykorzystanie metod obrazowania funkcjonowania OUN jest alternatywą dla badań poligraficznych, Problemy Kryminalistyki 279(1), 7-14.

Wojciechowski, J. (2012). Podstawy teoretyczne powstawania reakcji w czasie badań poligraficznych. Problemy Kryminalistyki 276 (2), 19-31.

Dryll, E., Wojciechowski, J. (2011). Rozwój umiejętności kłamania u dzieci z perspektywy rozwoju poznawczego. Ruch Pedagogiczny 5 – 6, 15-30.

Konferencje:

Wojciechowski, J., Wykorzystanie analizy potencjałów wywołanych w wykrywaniu skrywanych informacji, Perspektywy instrumentalnej i nieinstrumentalnej detekcji kłamstwa, Kraków, 26.09.2014 r.

Wojciechowski, J., Stolarski, M., Rudzińska-Wojciechowska, J., Żabski, M., Inteligencja emocjonalna a sposób percepcji ekspresji mimicznych twarzy II Polska Konferencja Eyetrackingowa, Warszawa 28. 11. 2013 r.

Lijewska, A., Żołędziejewska, M., Soluch, T., Wojciechowski, J., Rozumienie mowy przez osoby trójjęzyczne – analiza okulograficzna współaktywacji języków II Polska Konferencja Eyetrackingowa, Warszawa 28. 11. 2013 r.

Wojciechowski, J., Stolarski, M., Soluch, P., Żabski, M., Wnioskowanie o szczerości wypowiedzi na podstawie ekspresji mimicznych. I Polska Konferencja Eyetrackingowa, Lublin 30. 11. 2012 r.

Wojciechowski, J., Dryll, E., Rudzińska-Wojciechowska, J., The tendency to lie in everyday life – construction of a test, 17th Conference of the European Society for Cognitive Psychology, San Sebastian, 29.09 – 02. 10. 2011 r.

Wojciechowski, J., Obrazowanie funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego – alternatywa dla badań poligraficznych? Seminarium naukowe ekspertów badań poligraficznych (wariograficznych), Szczytno 26 – 27. 05. 2011 r.

Wojciechowski, J. Rączaszek-Leonardi, J., Tarnowski, A., Mistakes committed in perceiving visual illusions depending on a way of measurement and an age of research subject, 16th Conference of the European Society for Cognitive Psychology, Kraków, 02- 05. 09. 2009.

Wojciechowski, J., Soluch, P., Eye movement and cognitive load while telling the truth and while lying, ESF-COST High-Level Research Conference – „Law and Neuroscience”, Acquafredda di Maratea, 26 – 31. 10. 2009

Projekty badawcze:

Działania Statutowe Młodych 2014 – Wykorzystanie analizy potencjałów wywołanych i innych zmiennych fizjologicznych w wykrywaniu skrywanych informacji (kontynuacja badań – związek zmiennych temperamentalnych i osobowościowych z amplitudą potencjałów wywołanych). Kierownik projektu.

Działania Statutowe Młodych 2013 -Percepcja emocji na twarzy a inteligencja emocjonalna. Współpraca z dr Maciejem Stolarskim

Działania Statutowe Młodych 2012 -Wykorzystanie analizy potencjałów wywołanych i innych zmiennych fizjologicznych w wykrywaniu skrywanych informacji. Kierownik projektu.

Działania Statutowe Młodych 2011 -Badanie z wykorzystaniem EEG jako alternatywa dla badań poligraficznych. Kierownik projektu.

Badania Własne 2010 – Porównanie obciążenia poznawczego w czasie mówienia prawdy i w czasie kłamstwa. Kierownik projektu.

Badania własne 2009 – Badanie elektrofizjologicznych wskaźników kłamstwa za pomocą EEG ze szczególnym uwzględnieniem potencjału p300. Kierownik projektu.