Joanna Witowska

zdj3asiamgr Joanna Witowska

Zainteresowania naukowe:
psychologia różnic indywidualnych: inteligencja, perspektywa czasowa; psychologia poznawcza: funkcje wykonawcze, samokontrola, metapoznanie; psychologia religii; psychologia międzykulturowa.

e-mail: joanna.witowska@psych.uw.edu.pl

Lista publikacji