Konsultacje z zakresu Psychometrii i Diagnozy Psychologicznej

KONSULTACJE PSYCHOMETRYCZNE

Katedra Psychometrii i Diagnozy Psychologicznej oferuje możliwość korzystania z konsultacji prowadzonych przez pracowników katedry z zakresu statystyki, psychometrii, diagnozy psychologicznej i standardowych technik psychologicznych

Prosimy o zapisy do wybranego wykładowcy na konkretną godzinę i dzień oraz ogólne określenie tematu konsultacji poprzez email: ltd@psych.uw.edu.pl (wiadomość zostanie przekierowana do wykładowcy).

Dostępność pracowników Katedra Psychometrii i Diagnozy Psychologicznej udzielających konsultacji:

Dr Krzysztof Fronczyk
(pokój 79):
→ Poniedziałek 13.30-15.30
→ Wtorek 14.00-15.30
→ Piątek 13.30-14.30

Dr Oliwia Maciantowicz
(pokój 115):
→ Środa 16:00-17:30

*****************************************************************************************************************************************************************************************

PSYCHOMETRIC ASSISTANCE
Members of the Department of Psychometrics and Psychological Diagnosis provide assistance in statistics, psychometrics, methodology, psychological diagnosis and standard diagnostic methods.

To get assistance, please send an email to ltd@psych.uw.edu.pl specifying the topic and prefered time and date for meeting.

Availability of members of the Department of Psychometrics and Psychological Diagnosis:

Dr Krzysztof Fronczyk
(room 79):
→ Monday 13.30-15.30
→ Tuesday 14.00-15.30
→ Friday 13.30-14.30

Dr Oliwia Maciantowicz
(room 115):
→ Wednesday 16:00-17:30