Konsultacje z zakresu Psychometrii i Diagnozy Psychologicznej

Katedra Psychometrii i Diagnozy Psychologicznej oferuje możliwość korzystania z konsultacji z zakresu psychometrii, diagnozy psychologicznej, standardowych technik diagnostycznych, oraz statystyki prowadzonych przez pracowników katedry. W ramach konsultacji możliwe jest uzyskanie informacji w następujących tematach:

 • dobór narzędzi (testów, kwestionariuszy) do badań, np. do pracy magisterskiej, zajęć, projektów,
 • pomoc w doborze metod obliczeniowych z zakresu psychometrii i statystyki,
 • pomoc w interpretacji wyników z przeprowadzonego badania czy diagnozy.

Prosimy o zapisy na konkretną godzinę i dzień oraz ogólne określenie tematu konsultacji poprzez email na adres ltd@psych.uw.edu.pl (wiadomość zostanie przekierowana do wykładowcy).

Dostępność pracowników Katedry Psychometrii i Diagnozy Psychologicznej udzielających konsultacji:


Dr hab. Marcin Zajenkowski, prof. UW (pokój 79):

 • Czwartek 9:15 – 10:00
                   14:45 – 15:30

Dr Krzysztof Fronczyk (pokój 79):

 • Wtorek 10:15 – 11:45

Dr Oliwia Maciantowicz (pokój 115):

 • Środa 13:45 – 15:15

Dr Paweł Łowicki (pokój 115):

 • Wtorek 13:45 – 15:15

 

**************************************************************************************************

Dear WISP Students,

you are elgible for assistance in psychometrics/methodology/statistics provided by members of the Department of Psychometrics and Psychological Diagnosis. The assistance may be particularly helpful for your empirical paper/master thesis and it includes:

 • choice of questionnaires for your hypotheses and research questions
 • designing your own scales/surveys/experiments and developing research methods for your study
 • selection of appropriate analyses and interpretation of results

to get assistance please send an email to ltd@psych.uw.edu.pl specifying the topic and prefered time and date for online meeting (you will get confirmation within a working day):

Dr hab. Marcin Zajenkowski, prof. UW (room 79):

 • Thursday 9:15 – 10:00
                    14:45-15:30

Dr Krzysztof Fronczyk (room 79):

 • Tuesday 10:15 – 11:45

Dr Oliwia Maciantowicz (room 115):

 • Wednesday 13:45 – 15:15

Dr Paweł Łowicki (room 115):

 • Tuesday 13:45 – 15:15