Laboratorium Technik Diagnostycznych

Laboratorium Technik Diagnostycznych (LTD) stanowi część Katedry Diagnozy Psychologicznej i Psychometrii. W zasobach LTD znajdują się niemal wszystkie metody diagnostyczne legalnie wydawane w Polsce, zbiór oryginalnych testów, głównie anglojęzycznych i szeroki zakres technik opracowanych w wersjach eksperymentalnych (bez pełnej adaptacji i normalizacji). Zakres działalności LTD obejmuje wsparcie dydaktyki oraz badań naukowych prowadzonych na Wydziale Psychologii UW.  Pracownicy Katedry Diagnozy Psychologicznej i Psychometrii świadczą konsultacje psychometryczne oraz prowadzą prace merytoryczne nad nowymi narzędziami  i adaptacją oryginalnych technik diagnostycznych.

Ze zbiorów LTD skorzystać mogą studenci i pracownicy naukowi Wydziału Psychologii UW oraz – w celach badawczych, dyplomowani psychologowie.

Kontakt

Wydział Psychologii UW
ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa
pokój 52, I piętro
telefon (22) 55 49 721
e-mail: ltd@psych.uw.edu.pl

Godziny otwarcia LTD

W PAŹDZIENIKU zapraszamy w następujących godzinach:

Poniedziałek 9:00-14:00

15:30-20.00

Wtorek 15:30-20.00
Środa 9.30-15.30
Czwartek 7:00-12:00
Piątek Nieczynne

Regulamin

Zasady funkcjonowania LTD i wypożyczania technik: Regulamin.

Historia Laboratorium Testów Diagnostycznych

Na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych w Katedrze Psychologii Wychowawczej, Wydziału Pedagogiki UW, którą kierowała prof. Maria Żebrowska, zaczęto gromadzić metody diagnostyczne. W roku akademickim 1968/69 powstał Instytut Psychologii UW. W międzyczasie prof. Bohdan Zawadzki, polski psycholog mieszkający na stałe w USA, zapisał w testamencie Instytutowi Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, zbiór technik psychologicznych i fundusze na rozwój psychometrii w Polsce. W 1975 roku, na podstawie umowy zawartej między Polskim Towarzystwem Psychologicznym, reprezentowanym przez prof. Marię Żebrowską – Przewodniczącą PTP a Instytutem Psychologii UW, reprezentowanym przez prof. Tadeusza Tomaszewskiego – Dyrektora Instytutu Psychologii, powstało Laboratorium Testów Diagnostycznych im. Bohdana Zawadzkiego. W pracę nad tworzeniem LTD byli zaangażowani: Zofia Babska, Mirosława Jurkowska, Marek Pilkiewicz, Ziemowit Włodarski, Wanda Zalewska, Włodzimierz Grodzicki. Pierwszym kierownikiem LTD była Ewa Oleszkiewicz. W latach 1981-1996 LTD kierowała Teresa Szustrowa. Zespół Laboratorium tworzyły wówczas: Anna Ciechanowicz, Aleksandra Jaworowska, Joanna Filipczuk, Joanna Stańczak.

Zespół LTD był zaangażowany w prace nad adaptacją i normalizacją: WISC-R, WAIS-R, TMS, COLUMBIA, HALSTEAD-REITAN, LEKSYKON, SAWA-TEST, koordynowane przez prof. Antoninę Gurycką.

W roku 1990, po rozwiązaniu umowy między Polskim Towarzystwem Psychologicznym a wówczas już Wydziałem Psychologii UW, Laboratorium Technik Diagnostycznych pozostało w strukturach Wydziału Psychologii UW.

W latach 1996-2016 kierownikiem LTD była dr hab. Ewa Goryńska. Obecnie  kierownikiem jest dr hab. Konrad Jankowski.